Egin zaitez bazkide!

Urola Kostako Hitza proiektuko kide izan nahi dut!

Tokiko informazioa nahi dudalako. Euskarazko hedabidea delako. Tratu zuzen eta gertukoa eskaintzen didalako. Urolakosta.hitza.eus eta egunkaria babestu nahi ditudalako. HITZAKIDE harpideduna (egunkaria + digitala) 95 eurokoa da. HITZAKIDE (harpidetza digitala) 52 eurokoa da.

Bete honako formulario hau, eta lehenbailehen erantzungo dizugu.

Zuei esker

Zuek gabe hau ez litzateke posible izango.

  • HITZAkide egiten bazara egunkariak PDFan deskargatzeko aukera izango duzu.
  • HITZAkide harpidedun edo iragarle eginez gero, egunkariak PDFan deskargatzeaz gain, etxean, lantokian edo kioskoan ostiralero jasoko dituzu.
  • Hori gutxi balitz, gehigarri eta produktu bereziak ere izango dituzu.

Abantailak

 
Hitzakide
Harpideduna
Iragarlea
Hitzakide Txartela izango dut. x x x
Prentsa eskaintza osoa PDF formatuan. x x x
Proiektua indartzen lagunduko dut. x x x
Sariak, zozketak eta deskontuak. x x x
Eskaintza bereziak Euskal Herriko komertzio, zerbitzu eta aisialdian. x x x
HITZAkideen newsletterra jasoko dut. x x x
Albiste bereziak lehenago irakurtzeko aukera. x x x
Azala nire neurrira jartzeko aukera. x x x
Prentsa eskaintza osoa etxean jasoko dut ostiralero.   x x
Publizitate tratu bereziak.     x